OLAHRAGA
Kedaulatan Rakyat Jumat, 29 September 2023
HUT Kota Yogyakarta 2023
Merapi Jumat, 29 September 2023
UMKM
Merapi Jumat, 29 September 2023
PENGELOLAAN SAMPAH
Merapi Jumat, 29 September 2023
PERDAGANGAN
Radar Jumat, 29 September 2023
KEBUDAYAAN
Radar Jumat, 29 September 2023
PSIM
Radar Jumat, 29 September 2023
PENGELOLAAN SAMPAH
Radar Jumat, 29 September 2023
SOSOK/TOKOH
Tribun Jogja Jumat, 29 September 2023